25.7.07

Impression words (WLS) Scene 10


...Polaris...

Jun-sang told me about it.
He said if I ever get lost I should look for Polaris.
All the stars move with the change of season,
but Polaris doesn't.
It's always there where it is. "Yoo-jin"


จุงซาง...เคยบอกฉันว่าเวลาที่เราหลงทาง ให้มองหาดาวโพราสลิส
เพราะดาวโพราลิสจะไม่ย้ายที่ไปไหน
ในขณะที่ดาวดวงอื่น ๆจะย้ายที่ไปตามฤดูกาล

"ยูจิน"

You said that Polaris always stays
where it is even when other stars move with the season.
Isn't it? If other pople can't forgive you,
and left you because they don't understand you.
If I stay where I am right.
Yoo-jin, can you trust me? "Lee Min-hyung"

คุณบอกว่า...ดาวโพราลิสจะอยู่คงที่
ในขณะที่ดาสวดวงอื่น ๆ จะย้ายที่ไปตามฤดูกาลใช่ไหม ?
ถ้าหากว่าคุณอื่น ๆ ไม่ยอมให้อภัยคุณ...
และเขาเหล่านั้นจากคุณไปเพราะความเข้าใจผิด...
ถ้าหากผมยังอยู่ที่นี่...ยูจิน...คุณเชื่อผมไหม ?

"ลีมินฮุง"------------------------------------

What is the Polaris Star...?


POLARIS (Alpha Ursae Minoris).


Not seasonal, always there in the northern nighttime sky, Polaris, the North Star, marks the North Celestial Pole. For those in the northern hemisphere it is a navigator's benchmark, the elevation above the horizon closely equal to the observer's latitude. Actually, Polaris is slightly off the pole and has a tiny circle around it about 1.5 degrees across. The pole itself, about which Polaris goes, marks true north, the fundamental direction for us in the northern hemisphere that defines the others, east, west, and south. Because of the 26,000 year precession (wobble) of the Earth's axis, the pole of the sky is slowly moving closer to Polaris, and then when the separation hits about 14 minutes of arc around the year 2105 will start to pull away. Thousands of years from now, Polaris will be well off the pole, other stars someday taking its place. Polaris also marks the end of the handle of the Little Dipper, the prominent figure of Ursa Minor, the Smaller Bear.

Much fainter than its "Big" counterpart, the Big Dipper, the Little Dipper is hard to find in a bright sky. Polaris has the common reputation of being the brightest star in the sky, whereas near dead-on second magnitude (2.02) it comes in at number 48. Its lower rank, however, is largely determined by its great distance of 430 light years. The star is actually an evolved class F (F7) yellow supergiant 2500 times more luminous than our Sun with a temperature of about 6000 Kelvin, which leads to a radius 45 times that of the Sun and a mass of six times solar. Hydrogen fusion has stopped in the star's core, and it is now passing through a phase of instability wherein it pulsates over a period of about four days, almost invisibly changing its brightness as the brightest "Cepheid" variable star in the sky. The prototype of this kind of star, Delta Cephei, though fainter, is a much more obvious variable, its changes easily seen with the naked eye. Polaris, on the other hand, varies by only about 0.03 magnitudes over a 3.97 day period. Cepheids are paramount distance indicators in astronomy, as their true brightnesses are revealed by their periods of oscillation. Polaris is particularly interesting as the pulsations have nearly, but not quite, ceased. Just as a violin string has a "fundamental" tone that gives its pitch, it also vibrates in higher-frequency overtones. Comparison with other Cepheids shows that Polaris is pulsating not with its natural fundamental period, but in its first overtone. The star may be in the process of evolving into its fundamental period of 5.7 days to become a more-normal Cepheid with a greater variation. Not content with polar and Cepheid status, Polaris has the distinction of having a pair of companions, one near, the other far. About 18 seconds of arc away lies an eighth magnitude F3 1.4 (or so) solar mass dwarf, which at the distance of Polaris must be at least 2400 Astronomical Units away and take at least 42,000 years to orbit. Much closer is an F7 dwarf (noted from spectroscopy and resolved by the Hubble Space Telescope, giving us three F stars in one pot), that at a measured average distance of only 17 AU takes but 29.6 years to go around, a high eccentricity running it between 27 and 6.7 AU. A partial orbit gives a mass for the companion of 1.25 solar and that for Polaris itself of 4.3 solar (with an uncertainty of 1.1 solar, which would bring it close to the mass found from luminosity and temperature). Further data will give better masses, crucial for testing the theory of Cepheid variables.ดาวโพราลิส คืออะไร...?


ดาวเหนืออยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็ก (บ้างก็เรียก Little Dipper)
ชื่อ North star ,Polar star, Polaris, Polestar
ชื่ออื่น ๆ... Alruccabah; Cynosura; Phoenice; Lodestar; Pole Star; Tramontana; Angel Stern; Navigatoria; Star of Arcady; Yilduz;Mismar.

Cynosura, เป็นชื่อกรีกแปลว่า \'tail of the dog\'.
บางครั้งจะเห็นตัวย่อ POLARIS (Alpha UMi)
Alpha Ursa Minor....
Alpha - ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่ม
Ursar Minor - ชื่อกลุ่มดาวหมีเล็ก
ตำแหน่งปลายหางของหมีเล็กหรือปลายด้ามกระบวยตักน้ำเล็ก
เป็นดาวชี้ตำแหน่งทิศเหนือ

แกนโลกเอียง 23 1/2 องศา
และชี้ไปที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับดาวเหนือมากที่สุด
เราจึงมองเห็นดาวเหนือนิ่งอยู่กับที่ทางทิศเหนือทั้งปี
ดาวเหนือเคลื่อนที่รอบตัวเองวนเป็นวงเล็ก ๆอยู่ประมาณ 1.5 องศา
มีรอบการส่ายเอียงของแกนโลกเท่ากับ 28,600 ปี
เมื่อ 12,00 ปี ที่ผ่านมาแล้วแกนโลกชี้ไปที่ดาวทูบัน (Thuban)
ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาว Draco และอีก 14,000 ข้างหน้าแกนโลกจะหมุนไปชี้
ที่ดาววีก้า (Vega) ในกลุ่มดาวคันชั่ง

ดาวเหนือเป็นตัวชี้ตำแหน่งทิศเหนือ
นักเดินเรือโบราณ (ชาวจีน อียิปต์ อาหรับ เปอร์เซีย จนถึง ยุคไวกิ้ง)
หรือชาวซีกโลกเหนือทั้งหมดใช้ดาวเหนือเป็นดาวนำทาง
สำหรับการเดินเรือในทะเลจนถึงปัจจุบัน
นักบินจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งดาวเหนือเพื่ออ้างอิงทิศในกรณีที่
อุปกรณ์ใช้ไม่ได้

ดาวเหนือจะอยู่จุดกลางศรีษะหรือที่เรียกว่า จุดจอมฟ้า
คนที่อยู่บริเวณเส้นศูยน์สูตรจะเห็นดาวเหนือแตะเส้นขอบฟ้า
ดาวเหนือจะอยู่สูงจากขอบฟ้าเท่ากับตำแห่นงเส้นละติจูด
ดาวเหนือมีค่าความสว่างที่ 1.97 magnitude เป็นดาวที่ส่องแสงริบหรี่ให้ ค่าแสงระดับ \'F\' (bright yellow)

ดาวเหนือห่างจากโลก 431 ปี แสงเป็นดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ใหญ่(Supergiant) สว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึง 2200 เท่า อุณหภูมิพื้นผิว 7000 kelvin


Writer ...by... Kanmunee Srivisarnprob (Roytavan)

1 comment:

Amorn said...

ในชีวิต ของ ยูจิน แล้ว จุนซาง ต่างหาก ที่เป็น ดาว โพราลิส ของเธอ แม้นว่า...ใครๆ พากันยอมรับว่า จุนซาง ตายไปจาก โลกนี้แล้ว แต่ยูจิน ยังคงมี จุนซาง เป็นดาวโพราลิส ส่องนำทาง แก่เธอ ตลอด 10 ปี ที่จุนซาง ไม่มีตัวตนให้เธอได้เห็น หรือให้เธอได้เรียกหา ซึ่งตัวเธอเองก็มิกล้าเรียกหาจุนซาง เพราะเกรงไม่มีเสียงตอบรับจากจุนซางกลับมา.....
แล้ว ต่อมา ยูจิน ก็มี ลี มินฮุง เป็นดาวโพราลิส ...แต่ ลี มินฮุง เอง ที่พายูจิน เดินหลงทาง และหา ดาวโพราลิส ไม่พบ....